LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 26/06/2016 đến ngày 03/07/2016  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
26/06/2016
05:00 Lịch mất điện tại 99 - Hồ Đắc Di: Từ 5h đến 11h.

 *

* *
08:00 Khai mạc đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế tại Trường ĐH Nông Lâm

 TS. Trần Thị Thu Trang

Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Huế PGĐ Lê Văn Anh và Hiệu trưởng Lê Văn An
09:00 Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học Nông Lâm.

 TS. Trần Thị Thu Trang

Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Huế PGĐ Lê Văn Anh, Trưởng Đoàn đánh giá
Thứ Hai
27/06/2016
08:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng phòng TC - HC.

 Ban giám hiệu; Trưởng phòng TC - HC.

Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
09:00 Đoàn đánh giá nội bộ thực hiện khảo sát chính thức tại Trường Đại học Nông Lâm.

 TS. Trần Thị Thu Trang.

Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Huế PGĐ Lê Văn Anh, Trưởng Đoàn đánh giá
14:00 Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở (HĐ II) Đại học Huế: Hội đồng Khoa học xã hội và Nhân văn

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Chủ tịch Hội đồng
15:00 Họp Ban làm phách.

 Thành phần theo Quyết định.

Hội trường PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
16:00 Bế mạc đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế và ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Nông Lâm.

 TS. Trần Thị Thu Trang

Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Huế PGĐ. Lê Văn Anh và Hiệu trưởng Lê Văn An
17:00 Công đoàn Đại học Huế phúc tra hoạt động Công đoàn trường Đại học Kinh tế.

-  UVBTV Công đoàn Trường;

- Chủ nhiệm UBKT;

- Kế toán Công đoàn;

- Văn phòng Công đoàn.

Hội trường ĐHH - 03 Lê Lợi Công đoàn ĐHH
Thứ Ba
28/06/2016
08:00 Tập huấn công tác thư ký tài vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

 Tổ Thư ký tài vụ theo Quyết định

Phòng họp Trưởng, phó Phòng KH-TC
14:00 Vận chuyển, sắp xếp vật tư, VPP phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

- Ban Thư ký Hội đồng thi;

 
- Phụ trách CSVC.
Trung tâm Điều hành thi, Nhà 3 tầng, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị Thường trực Hội đồng thi
Thứ Tư
29/06/2016
08:00 Phụ trách các điểm thi nhận tài liệu, văn phòng phẩm.

- Trưởng, Phó, Tổ trưởng;

- Thư ký các điểm thi;
- Tổ thư ký Ban Coi thi
Trung tâm Điều hành thi, Nhà 3 tầng, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị Thường trực Hội đồng thi
09:00 Họp Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

-  Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi;

- Tổ thư ký Vận chuyển và bàn giao đề thi;

- Tổ thư ký Ban Coi thi (theo Quyết định)

Trung tâm Điều hành thi, Nhà 3 tầng, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị Chủ tịch Hội đồng thi
09:00 Họp bàn công tác y tế các điểm thi.

 Cán bộ y tế các điểm thi

Trung tâm Điều hành thi, Nhà 3 tầng, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị ThS. Nguyễn Thanh Hùng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
14:00 Phụ trách các điểm thi nhận bàn giao Điểm thi và làm công tác chuẩn bị

 Trưởng, Phó, Tổ trưởng Thư ký các điểm thi.

Điểm thi được phân công phụ trách Trưởng điểm thi
Thứ Năm
30/06/2016
06:00 Thí sinh làm thủ tục dự thi: * 6g00: Ban phụ trách điểm thi và cán bộ làm nhiệm vụ tuyển sinh có mặt tại điểm thi được phân công để làm công tác chuẩn bị. - Trưởng điểm thi tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi; - Ban phụ trách điểm thi thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. * 8g00: Gọi thí sinh vào phòng thi. Tiến hành các công việc theo hướng dẫn nghiệp vụ coi thi. Kết thúc công việc, Ban phụ trách các điểm thi báo cáo tình hình thí sinh buổi tập trung và nộp bảng tổng hợp điều chỉnh thông tin của thí sinh và giấy cam đoan sai khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có) về Thường trực Hội đồng thi.

 - Các Ban phụ trách điểm thi;

- Thí sinh dự thi

Các điểm thi Ban phụ trách điểm thi
08:00 Nhận, vận chuyển đề thi từ ĐHH ra Quảng Trị.

 - Ban tiếp nhận và bảo quản đề thi;

- Công an bảo vệ.

Số 04 Lê Lợi, ĐHH và Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị TS. Trương Tấn Quân
Thứ Sáu
01/07/2016
06:00 Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai (ngày 01, 02, 03, 04/7/2016) Thi THPT quốc gia năm 2016 theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Ban Coi thi THPT quốc gia năm 2016;

- Các Ban Phụ trách điểm thi và các thành viên được phân công tại các điểm thi
 
Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị và Các Điểm thi Chủ tịch Hội đồng thi
Thứ Bảy
02/07/2016
Chủ nhật
03/07/2016

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC