LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 04/10/2015 đến ngày 11/10/2015  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
04/10/2015
14:00 Khai mạc ngày hội Tân sinh viên năm 2015.

 Đại biểu có giấy mời; TS. Trương Tấn Quân; Ban Tổ chức; Các đơn vị tham gia.

Khuôn viên Nhà trường ThS. Nguyễn Phạm Bảo Quý
Thứ Hai
05/10/2015
08:00 Họp giao ban Khoa Kinh tế và Phát triển.

 Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển.

Văn phòng Khoa Kinh tế và Phát triển PGS.TS. Bùi Đức Tính
09:00 Seminar " Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản lý hệ thống thủy lợi".

 Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Kinh tế và Phát triển ThS. Trần Hạnh Lợi
09:30 Họp giao ban Khoa HTTTKT.

 Cán bộ, giảng viên Khoa HTTTKT.

Văn phòng Khoa HTTTKT TS. Hoàng Triệu Huy
14:00 Hội ý Ban Giám hiệu và Trưởng các đơn vị trực thuộc.

 Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Ba
06/10/2015
08:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy (từ 8h đến 9h30).

 PGS.TS. Trần Văn Hòa.

Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
09:30 Họp Đảng ủy Đại học Huế (từ 9h30 đến 11h30).

 PGS.TS. Trần Văn Hòa; PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc.

Phòng họp 1.2 số 4 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
14:00 Họp Hội đồng đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cho sinh viên các khóa K46, K47, K48 hệ chính quy.

 Thành phần theo Quyết định.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
15:00 Họp giao ban Khoa Tài chính - Ngân hàng.

 Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng.

Phòng họp TS. Phan Khoa Cương
Thứ Tư
07/10/2015
08:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
08:30 Seminar "Một số điểm mới về hệ thống tài khoản và phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư số 200".

 Cán bộ giảng viên quan tâm.

Văn phòng Khoa ThS. Nguyễn Quang Huy; ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
15:00 Lễ tổng kết năm học 2014 - 2015 và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 1 Chương trình tiên tiến.

Đại biểu có giấy mời; Ban Giám hiệu; Ban điều hành và toàn thể sinh viên Khóa 1 Chương trình tiên tiến.

Hội trường PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Năm
08/10/2015
14:00 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Phó Trưởng khoa QTKD.

 Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa QTKD; Tổ công tác lấy phiếu tín nhiệm.

Hội trường TS. Nguyễn Đăng Hào
15:00 Sinh hoạt Khoa Quản trị Kinh doanh.

 Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Hội trường TS. Nguyễn Đăng Hào
16:00 Họp Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh.

 Toàn thể Đảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Hội trường TS. Nguyễn Đăng Hào
Thứ Sáu
09/10/2015
08:00 Họp Đảng ủy Trường.

 Đảng ủy viên Đảng ủy Trường.

Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
09:15 Khai mạc Chương trình Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ.

 TS. Trương Tấn Quân.

Hội trường 3 Lê Lợi Giám đốc ĐHH
14:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Đại học Huế.

 PGS.TS. Trần Văn Hòa.

Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế, Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
10/10/2015
13:00 Lễ tổng kết năm học 2014 - 2015 Khoa Quản trị Kinh doanh.

 Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Rạp Trần Hưng Đạo TS. Nguyễn Đăng Hào
16:00 Lễ tổng kết năm học 2014 - 2015 Khoa Kinh tế và Phát triển.

 Đại biểu mời; Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kinh tế và Phát triển.

Nhà văn hóa TP. Huế PGS.TS. Bùi Đức Tính
Chủ nhật
11/10/2015
14:00 Lễ tổng kết năm học Khoa Kế toán - Kiểm toán.

 Đại biểu mời; Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán các khóa K46, K47, K48 hệ chính quy.

Hội trường ĐH Sư phạm Huế Ban chủ nhiệm Khoa

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC