LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 31/03/2015 đến ngày 07/04/2015  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
31/03/2015
07:30 Phê duyệt báo cáo chính trị của các chi bộ Kinh tế Chính trị, Tài chính - Ngân hàng, Kế hoạch Tài chính, Đào tạo Đại học, Hệ thống Thông tin Kinh tế Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ KTCT, TC-NH, KHTC, ĐTĐH, HTTTKT Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
09:30 Phê duyệt báo cáo chính trị của các chi bộ Kinh tế & Phát triển; Cơ sở Vật chất, Kế toán Kiểm toán, Tổ chức - Hành chính, Khảo thí & ĐBCLGD Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ KT&PT, CSVC, KTKT, TC-HC, KT&ĐBCLGD Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
10:00 Buổi giới thiệu chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ 2: "Quan hệ Kinh tế Âu - Á" giữa Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội và Đại học Rennes 2 - Pháp Sinh viên và giáo viên toàn trường có quan tâm; Sinh viên chương trình Rennes; Sinh viên ĐH Ngoại ngữ có quan tâm Hội trường Bà Turquet - GS ĐH Rennes 2, phụ trách chương trình
14:00 Họp giao ban Khoa Kinh tế và Phát triển Toàn thể cán bộ giảng viên Khoa KT&PT VP Khoa KT&PT PGS.TS. Bùi Đức Tính
14:00 Phê duyệt báo cáo chính trị của các chi bộ KHCN-HTQT-ĐTSĐH, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Quản trị Kinh doanh, Công tác sinh viên, Sinh viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ KHCN-HTQT-ĐTSĐH,TT TT-TV, QTKD, CTSV, Sinh viên Phòng họp Bí thư Đảng ủy Trường
Thứ Tư
01/04/2015
08:00 Tập huấn công tác coi thi sau đại học đợt 1 năm 2015 Cán bộ coi thi theo triệu tập Phòng họp I.1. số 4 Lê Lợi Đại học Huế Giám đốc Đại học Huế
08:00 Họp các tiểu ban Chuyên môn, CSVC, Khánh tiết, Xây dựng Website phục vụ kỳ thi Olympic toán sinh viên toàn quốc 2015 Thành phần theo các quyết định Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
14:00 Họp giao ban Khoa Quản trị Kinh doanh Toàn thể cán bộ giảng viên Khoa QTKD VP Khoa QTKD TS. Nguyễn Đăng Hào
14:00 Đại hội Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng Đảng viên thuộc Chi bộ Khoa TC-NH; Đại biểu có giấy mời Phòng họp Bí thư Chi bộ Khoa TC-NH
Thứ Năm
02/04/2015
08:00 Tiếp Cán bộ, viên chức, lao động Trường ĐHKT theo chương trình tiếp dân Cán bộ, viên chức và người lao động có nhu cầu Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
Thứ Sáu
03/04/2015
07:30 Duyệt quyết toán 2014 Ban Kế hoạch Tài chính ĐHH; Phòng Kế hoạch Tài chính ĐHKT Phòng họp Lãnh đạo Ban KHTC
13:30 Họp giao ban Khoa Kinh tế Chính trị Toàn thể cán bộ giảng viên Khoa KTCT VP Khoa KTCT TS. Hà Thị Hằng
14:00 Đại hội Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KT-KT Hội trường Bí thư Chi bộ Khoa KT-KT
15:00 Nghiệm thu công trình cải tạo sân vườn và cây xanh PGS.TS. Trần Văn Hòa; PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc; ThS. Nguyễn Thanh Hùng; ThS. Nguyễn Văn Lạc; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy; ThS. Nguyễn Văn Vượng; Đỗ Sỹ Lộc; Trần Hà Thành Trung Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Bảy
04/04/2015
08:00 Thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2015 (02 ngày 4 và 5/4/2015) Hội đồng tuyển sinh sau đại học; Các Ban giúp việc của HĐTS; Cán bội coi thi, Giám sát, Thanh tra, Phục vụ, Y tế, Cán bộ phản biện đề thi; Thí sinh dự thi Trường ĐHSP - ĐH Huế, Trường ĐH Đồng Nai và Trường ĐH An Giang Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
Chủ nhật
05/04/2015
09:00 Lễ tổng kết và trao bằng K45 chính quy tốt nghiệp tiến độ sớm Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo các Khoa, trợ lý giáo vụ, trợ lý CTSV; Đại diện lãnh đạo các phòng ĐTĐH, CTSV, Khảo thí và ĐBCLGD; Chuyên viên Phòng ĐTĐH Hội trường PGS.TS. Trần Văn Hòa
14:00 Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế Chính trị Toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Khoa KTCT Phòng họp Bí thư Chi bộ Khoa KTCT
Thứ Hai
06/04/2015
Thứ Ba
07/04/2015

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC