LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 30/08/2014 đến ngày 06/09/2014  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
30/08/2014
Chủ nhật
31/08/2014
Thứ Hai
01/09/2014
07:00 Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (nghỉ 2 ngày 01 và 02/9/2014). * * *
Thứ Ba
02/09/2014
07:00 Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (nghỉ 2 ngày 01 và 02/9/2014). * * *
Thứ Tư
03/09/2014
Thứ Năm
04/09/2014
15:00 Hội nghị Ban thư ký Hội sinh viên Đại học Huế (mở rộng). Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐHKT. Phòng họp số 4 Lê Lợi Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Huế
16:00 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp Bằng 2 Huế. Thành viên Hội đồng theo Quyết định. Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Văn Phát
Thứ Sáu
05/09/2014
07:30 Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường; Trưởng Ban Phong trào Trường; Trưởng Ban Đời sống; Văn phòng Công đoàn và đ/c Lê Thị Hồng Lý Hội trường Trung tâm Học liệu - Đại học Huế, số 20 Lê Lợi Chủ tịch Đoàn Hội nghị
14:30 Lễ Khai giảng K48 Chính quy. Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các đơn vị; Thường vụ Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên; Giáo viên chủ nhiệm, trợ lý giáo vụ và cán bộ quản lý sinh viên các khoa; Cán bộ phòng ĐTĐH và phòng CTSV. Trung tâm văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS. Nguyễn Văn Phát
Thứ Bảy
06/09/2014
09:00 Họp mặt các Khoa và sinh viên các lớp K45 TCLT KT - Hệ vừa làm vừa học tại Huế. Theo QĐ. C1.1 - Trường Bia Khoa KT-TC

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC