LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 30/07/2016 đến ngày 06/08/2016  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
30/07/2016
07:00 Thi tốt nghiệp hệ VLVH tại Nghệ An, Quảng Bình.

 Thành phần theo Quyết định.

Các điểm thi Trưởng các Ban coi thi
Chủ nhật
31/07/2016
Thứ Hai
01/08/2016
08:00 Hội ý Ban giám hiệu và trưởng các đơn vị trực thuộc trường.

 Ban giám hiệu; Trưởng các đơn vị trực thuộc trường.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hoà
08:00 Gặp mặt sinh viên Ngành Kinh tế nông nghiệp đi Thực tập nghề nghiệp.

 Ban chủ nhiệm Khoa KTPT; Toàn thể GV tham gia hướng dẫn.

Hội trường Khoa KTPT
09:45 Gặp mặt sinh viên Ngành Kế hoạch - Đầu tư đi Thực tập nghề nghiệp.

 Ban chủ nhiệm Khoa KTPT; Toàn thể GV tham gia hướng dẫn

Hội trường Khoa KTPT
13:00 Diễn đàn Du học Pháp.

 - PGS.TS. Trịnh Văn Sơn;
- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Hội trường 3 Lê Lợi, Đại học Huế PGĐ Trương Quý Tùng
14:30 Họp HĐ tuyển chọn đề tài cấp ĐHH 2017 (HĐ 63);
Ứng viên: TS. Hồ Thị Thúy Nga

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHH, ngày 13/7/2016 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng họp PGS.TS. Trịnh Văn Sơn - Chủ tịch HĐ
15:15 Họp HĐ tuyển chọn đề tài cấp ĐHH 2017 (HĐ 65);
Ứng viên: ThS. Phạm Thị Thương

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHH, ngày 13/7/2016 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch HĐ
Thứ Ba
02/08/2016
08:15 Họp HĐ tuyển chọn đề tài cấp ĐHH 2017 (HĐ 59);
Ứng viên: TS. Phan Văn Hòa

 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số834/QĐ-ĐHH, ngày 13/7/2016 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng họp PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc - Chủ tịch HĐ
09:00 Họp HĐ tuyển chọn đề tài cấp ĐHH 2017 (HĐ 61)
Ứng viên: TS. Hồ Quốc Dũng

 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHH, ngày 13/7/2016 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng họp PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc - Chủ tịch HĐ
14:00 Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2017 (Hội đồng 87):Tên đề tài: Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Đại học Huế.

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHH, ngày 13/7/2016 của Giám đốc Đại học Huế;

-  Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoàn - Chủ tịch Hội đồng 87
Thứ Tư
03/08/2016
08:15 Họp HĐ tuyển chọn đề tài cấp ĐHH 2017 (HĐ 62)
Ứng viên: TS. Hà Thị Hằng

 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHH, ngày 13/7/2016 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng B1.1 PGS. TS. Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch HĐ
08:30 Làm việc với đoàn cán bộ, Đại sứ quán Ailen.

 Đại diện: Ban giám hiệu, Khoa QTKD, Phòng KH – TC; Phòng KH,CN & HTQT.

Phòng họp TS. Nguyễn Đăng Hào
09:00 Họp HĐ tuyển chọn đề tài cấp ĐHH 2017 (HĐ 60);
Ứng viên: TS. Phan Thanh Hoàn

 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHH, ngày 13/7/2016 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng B1.1 PGS. TS. Trần Văn Hòa - Chủ tịch HĐ
09:45 Họp HĐ tuyển chọn đề tài cấp ĐHH 2017 (HĐ 64)
Ứng viên: ThS. Võ Thị Thu Ngọc

 - Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 834/QĐ-ĐHH, ngày 13/7/2016 của Giám đốc Đại học Huế;
- Chủ nhiệm và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Phòng B1.1 PGS. TS. Trần Văn Hòa - Chủ tịch HĐ
15:00 Họp HĐ xét vào học các chuyên ngành đào tạo.

 Thành viên HĐ theo Quyết định.

Phòng họp Chủ tịch hội đồng
Thứ Năm
04/08/2016
14:00 Họp Đoàn chuyên gia đánh giá nội bộ chất lượng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

 TS. Trần Thị Thu Trang

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. PGĐ Lê Văn Anh - Trưởng Đoàn đánh giá
Thứ Sáu
05/08/2016
Thứ Bảy
06/08/2016

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC