LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 04/05/2016 đến ngày 11/05/2016  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Tư
04/05/2016
08:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

 Ban giám hiệu; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
08:00 Bộ môn Marketing sinh hoạt chuyên môn.

 Toàn bộ giảng viên Bộ môn Marketing.

Phòng B4.2 TS. Nguyễn Thị Minh Hòa
09:30 Kế hoạch đào tạo Sau Đại học K17.

 Ban giám hiệu; Trưởng phòng KH - TC; Lãnh đạo và chuyên viên phòng ĐTSĐH.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
14:00 Đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp Trường 2016 của giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán.

 Thành phần theo Quyết định.

Văn phòng khoa PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
15:00 Đánh giá thuyết minh đề tài NCKH cấp trường năm 2016 của GV và SV khoa Kinh tế Chính trị.

 Thành phần theo Quyết định.

Văn phòng khoa TS. Hà Thị Hằng
Thứ Năm
05/05/2016
08:00 Lễ Khai trương Văn phòng Khảo thí ủy quyền tiếng Anh Cambridge tại Đại học Huế.

 TS. Trương Tấn Quân

Hội trường số 3 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
08:00 Họp triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Tổ bầu cử theo Quyết định và Đ/c Nguyễn Thanh Hùng

Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
14:00 Họp triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Đảng ủy Đại học Huế.

  Ủy viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH; Trưởng ban và phó trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy cơ sở.

Phòng họp 1.2 số 4 Lê Lợi. Phó Bí thư Nguyễn Quang Linh
14:00 Đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHH cho NCS Nguyễn Lê Hiệp.

 Thành viên hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn
Thứ Sáu
06/05/2016
07:00 Phối hợp tổ chức tuyển dụng cho siêu thị Điện máy Xanh tại Huế.

 Bộ phận phụ trách nhân sự của công ty Thế giới di động; Ứng viên tham gia. (Cả ngày)

Hội trường ThS. Vũ Thành Huy
08:00 Đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS Nguyễn Minh An.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
14:00 Họp tổng kết Ban tổ chức Hội thảo quốc tế:"Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức"

 Thành phần theo danh sách.

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
Thứ Bảy
07/05/2016
Chủ nhật
08/05/2016
Thứ Hai
09/05/2016
Thứ Ba
10/05/2016
Thứ Tư
11/05/2016

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC