LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 30/07/2014 đến ngày 06/08/2014  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Tư
30/07/2014
14:00 Họp Hội đồng xét vào học các chuyên ngành đào tạo Thành viên Hội đồng theo Quyết định Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Văn Phát
Thứ Năm
31/07/2014
Thứ Sáu
01/08/2014
Thứ Bảy
02/08/2014
Chủ nhật
03/08/2014
06:00 Thông báo mất điện ngày chủ nhật 03/08 tại 100 Phùng Hưng (Cả ngày) * 100 Phùng Hưng *
Thứ Hai
04/08/2014
Thứ Ba
05/08/2014
Thứ Tư
06/08/2014

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC