LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 05/07/2015 đến ngày 12/07/2015  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
05/07/2015
08:30 Lớp K47LTCĐ Kế toán hệ VLVH tại Huế nhận đề tài thực tập cuối khóa. BCN khoa Kế toán - Kiểm toán; Phòng ĐTĐH; Phòng KH-TC; Giáo viên hướng dẫn và sinh viên lớp K47LTCĐ Kế toán tại Huế. Hội trường Khoa Kế toán - Kiểm toán
Thứ Hai
06/07/2015
08:00 Họp Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2015 (Hội đồng II: Khoa học Xã hội -Nhân văn) nghe ứng viên báo cáo kết quả đào tạo và NCKH, kiểm tra ngoại ngữ và bỏ phiếu đề nghị công nhận (cả ngày) Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2015 (Hội đồng II: Khoa học Xã hội-Nhân văn) theo Quyết định số 19/QĐ-HĐCDGSNN ngày 22/4/2015 của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Phòng họp P.I.2 (tầng 1) số 04 Lê Lợi Huế Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
08:00 Họp giao ban khoa Tài chính - Ngân hàng. Toàn thể cán bộ giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng. Văn phòng khoa TS. Phan Khoa Cương
08:00 Họp giao ban khoa HTTTKT. Cán bộ giảng viên khoa HTTTKT. Văn phòng khoa TS. Hoàng Triệu Huy
15:00 Họp chốt công tác chuẩn bị chiến dịch mùa hè xanh 2015. Thành phần theo quyết định; Sinh viên tham gia Hội trường ThS. Nguyễn Phạm Bảo Quý
Thứ Ba
07/07/2015
14:00 Họp hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2014 - 2015. Thành viên hội đồng theo quyết định. Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
16:00 Họp hội đồng xét nâng lương đợt 1 năm 2015. Thành viên hội đồng theo quyết định. Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Tư
08/07/2015
Thứ Năm
09/07/2015
07:00 Lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện hè năm 2015. Đại biểu có giấy mời; Ban điều hành; Sinh viên tình nguyện. Hội trường ThS. Nguyễn Phạm Bảo Quý
Thứ Sáu
10/07/2015
Thứ Bảy
11/07/2015
Chủ nhật
12/07/2015

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC