LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 30/01/2015 đến ngày 06/02/2015  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
30/01/2015
07:30 Tập huấn các hoạt động quản trị tài sản trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học và tổ chức hoạt động tra cứu thông tin sáng chế phục vụ nghiên cứu khoa học (lớp thứ nhất cả ngày) TS. Trương Tấn Quân; Cán bộ chuyên trách về công tác sở hữu trí tuệ Phòng KHCN-HTQT; Cán bộ và giảng viên quan tâm, có nhu cầu. Phòng họp 1.1 số 4 Lê Lợi P. Giám đốc Nguyễn Quang Linh
08:00 Hội nghị sơ kết đào tạo ngoại ngữ không chuyên PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc; Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, CTSV, KHTC Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế P.Giám đốc Lê Văn Anh
13:30 Họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài cấp Trường 2015 của Khoa Tài chính - Ngân hàng Thành phần theo Quyết định Văn phòng Khoa TC-NH Chủ tịch Hội đồng
15:00 Phát bằng tiến sĩ năm 2014 PGS. TS. Trần Văn Hòa; Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo sau Đại học; NCS và GV hướng dẫn (có giấy mời riêng) Hội trường số 3 Lê Lợi Huế Giám đốc Đại học Huế
15:30 Họp Hội đồng khoa học cấp Bộ đánh giá nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình KH&CN; cấp Bộ mã số CTB-2012-09-08 ''Lựa chọn các giải pháp kinh tế-kỹ thuật để phát triển cây cao su đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới ở vùng gò đồi Bắc Trung Bộ'' do PGS.TS. Bùi Dũng Thể, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế làm chủ nhiệm TS. Trương Tấn Quân; Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, Khoa Kinh tế và Phát triển; Chủ nhiệm và thành viên đề tài; Cán bộ và sinh viên quan tâm Phòng họp 3 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy
31/01/2015
07:30 Tập huấn giới thiệu các quyền sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền tác phẩm, tác giả, các quyền liên quan, các thủ tục đăng ký, mô tả công trình/sản phẩm và sử dụng kết quả sở hữu trí tuệ (lớp thứ hai cả ngày) Cán bộ, giảng viên là chủ nhiệm, thành viên các đề tài, dự án cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Đại học Huế; Cán bộ và giảng viên quan tâm, có nhu cầu Hội trường 3 Lê Lợi P. Giám đốc Nuyễn Quang Linh
18:00 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHKT - Phiên thứ nhất Đại biểu theo thông tri triệu tập Hội trường ĐHH - 3 Lê Lợi Bí thư Đoàn Trường
Chủ nhật
01/02/2015
07:00 Chương trình Lễ hội Xuân hồng lần thứ II, năm 2015 Ban Thường vụ Đoàn trường; Đại biểu có giấy mời Trung tâm Đào tạo Quốc tế - Đại học Huế, số 04 Lê Lợi Bí thư Đoàn thanh niên Đại học Huế
13:30 Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHKT - Phiên thứ hai Đại biểu theo thông tri triệu tập; Đại biểu có giấy mời Hội trường ĐHH - 3 Lê Lợi Bí thư Đoàn Trường
Thứ Hai
02/02/2015
Thứ Ba
03/02/2015
Thứ Tư
04/02/2015
Thứ Năm
05/02/2015
Thứ Sáu
06/02/2015

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC