LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 23/10/2014 đến ngày 30/10/2014  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
23/10/2014
08:00 Tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền về công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho sinh viên Sinh viên tham gia (theo Công văn của Giám đốc Đại học Huế) Hội trường Nhà số 4 Lê Lợi P. Giám đốc Trương Quý Tùng
Thứ Sáu
24/10/2014
15:00 Tuyển dụng tại tiểu ban Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế Thành viên Tiểu ban theo quyết định Phòng P1.3 (100 Phùng Hưng, TP Huế) Trưởng Tiểu ban
Thứ Bảy
25/10/2014
14:00 Tuyển dụng tại tiểu ban Khoa Kế toán - Tài chính Thành viên Tiểu ban theo quyết định Phòng P1.3 (100 Phùng Hưng, TP Huế) Trưởng Tiểu ban
Chủ nhật
26/10/2014
Thứ Hai
27/10/2014
Thứ Ba
28/10/2014
Thứ Tư
29/10/2014
Thứ Năm
30/10/2014

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC