LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2014 đến ngày 06/12/2014  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
29/11/2014
07:00 Thi tuyển sinh Bằng 2 chính quy và hệ VHVL Thành phần HĐ theo QĐ Trường bia Trưởng Ban coi thi
07:00 Họp Ban coi thi tuyển sinh Bằng 2 chính quy và Hệ VHVL Ban coi thi theo QĐ Phòng B 2.3 - Tầng 2 giảng đường B Trường Bia Trưởng Ban coi thi
07:30 Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức về Đảng Đại diện Đảng ủy Trường; Đại diện BTV Đoàn TN Trường ĐHKT Hội trường C 1.2 - Trường Bia PGS. TS. Nguyễn Văn Phát
Chủ nhật
30/11/2014
07:00 Thi tuyển sinh Bằng 2 chính quy và hệ VHVL Thành phần HĐ theo QĐ Trường Bia Trưởng Ban coi thi
Thứ Hai
01/12/2014
08:00 Hội ý Ban Giám hiệu và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Ban Giám hiệu và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Phòng họp PGS. TS. Trần Văn Hòa
14:00 Nghiệm thu Hệ thống dịch vụ tra cứu và trả lời tự động bằng tin nhấn SMS Thành viên theo QĐ Phòng họp PGS. TS. Trần Văn Hòa
Thứ Ba
02/12/2014
07:00 Hội nghị cán bộ viên chức Đại học Huế năm 2014 lần thứ VIII Theo Thông báo liên tịch số 1094/THLT-ĐHH-CĐ ngày 21/11/2014 của Giám đốc ĐHH và Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH. Hội trường 3 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Chấm tiên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan Thành viên Hội đồng theo QĐ Phòng 1.3 - 100 Phùng Hưng PGS. TS. Trần văn Hòa
Thứ Tư
03/12/2014
14:00 Hội nghị triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy; Uỷ viên BTV Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT và cán bộ văn phòng Đảng uỷ Hội trường 3 Lê Lợi Bí thư Đảng uỷ Đại học Huế
Thứ Năm
04/12/2014
14:00 Họp Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Đảng ủy viên Trường ĐHKT và đại biểu có giấy mời Giảng đường C1.2 Trường Bia Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT
16:00 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2014-2019 Đại biểu có giấy mời; Toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Kinh tế Giảng đường C1.2 Trường Bia PGS. TS. Trần Văn Hòa
Thứ Sáu
05/12/2014
14:30 Phối hợp với Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) tổ chức giới thiệu thông tin về Chương trình học bổng VEF Cá nhân có quan tâm Hội trường 3 Lê Lợi Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế
Thứ Bảy
06/12/2014

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC