LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 22/10/2019 đến ngày 29/10/2019  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
22/10/2019
09:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng phòng TCHC

 -  Ban giám hiệu
- Trưởng phòng TC-HC

Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
Thứ Tư
23/10/2019
08:00 Họp giao ban khoa QTKD

 CBGV khoa QTKD

Văn phòng khoa Trưởng khoa
14:00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp ĐHH 2017 (CNĐT TS. Phan Thanh Hoàn)

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp PGS. TS. Trịnh Văn Sơn
Thứ Năm
24/10/2019
08:00 Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế năm 2019.
* 08g00 - 08g55: Hội đồng 01 - Nhóm nghiên cứu "Tài nguyên và môi trường";
* 09g00 - 09g55: Hội đồng 02 - Nhóm nghiên cứu "Kinh tế nông nghiệp và Quản lý tài nguyên".

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
15:30 Khoa Khoa học Quản trị, trường Đại học Rajabphat Mahasarakham, Thái Lan giao lưu trao đổi với CBGV, SV khoa QTKD, Trường ĐHKT

 GV Khoa QTKD, SV được điều động

Hội trường nhà hành chính PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
Thứ Sáu
25/10/2019
09:00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huế mã số DHH2017-08-05 "Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Đại học Huế".

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
15:00 Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy

 Thành phần theo Quyết định

Phòng họp PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
Thứ Bảy
26/10/2019
13:00 Chung kết cuộc thi “Hát tiếng Anh – HCE LET’S GET LOUD”

- Ban tổ chức;
- Sinh viên tham gia.

Hội trường nhà Hành chính Chủ tịch Hội Sinh viên
Chủ nhật
27/10/2019
13:30 Lễ tổng kết năm học 2018 – 2019 và đối thoại sinh viên khoa QTKD

 -  Đại biểu có giấy mời

Doanh nghiệp mời

Toàn thể giảng viên Khoa QTKD

- SV được triệu tập

Hội trường nhà Hành chính Trưởng khoa
Thứ Hai
28/10/2019
Thứ Ba
29/10/2019

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC