LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25/09/2020 đến ngày 02/10/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
25/09/2020
07:00 Tuần sinh hoạt công dân HSSV
Khóa 53 từ ngày 25/9 – 26/9 (cả ngày)

- Ban tổ chức theo Quyết định
- Toàn thể SV Khóa 53

Hội trường Trưởng ban
08:00 Hội thảo quốc tế ''Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại'' (online).

 - Ban giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị

- Các giáo viên trình bày báo cáo và chủ tọa các phiên HT

- CBGV quan tâm

Phòng họp Hiệu trưởng
14:30 Họp giao ban khoa KT&PT

 Cán bộ giảng viên khoa KT&PT

Văn phòng khoa Trưởng khoa
Thứ Bảy
26/09/2020
07:00 Tuần sinh hoạt công dân HSSV
Khóa 53 từ ngày 25/9 – 26/9 (cả ngày)

- Ban tổ chức theo Quyết định
- Toàn thể SV Khóa 53

Hội trường Trưởng ban
Chủ nhật
27/09/2020
Thứ Hai
28/09/2020
14:00 Họp bàn về sử dụng tài sản công

* Đại học Huế:

- Giám đốc;

- Các Phó Giám đốc;

- Văn phòng ĐHH, Ban KHTC&CSVC: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.

* Các trường ĐH thành viên:

- PGS.TS. Trịnh Văn Sơn;

- TS. Nguyễn Thanh Hùng;

- Kế toán trưởng.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ Ba
29/09/2020
09:00 Họp Ban Tổ chức Hội trại Đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
14:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư
30/09/2020
08:00 Rà soát quy định quản lý điều hành các Chương trình liên kết, Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng cao.

 - Hiệu trưởng

- Phó hiệu trưởng Trương Tấn Quân

- Kế toán trưởng

- PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

- PGS.TS. Bùi Dũng Thể

- TS. Trần Thị Bích Ngọc

Phòng họp Hiệu trưởng
08:00 Tập trung học viên, copy sile bảo vệ tiến độ luận văn thạc sĩ K19

 - ThS. Phạm Minh Hải 

- ThS. Nguyễn Văn Thành Vinh

- CN. Đào Văn Việt

100 – Phùng Hưng Phòng ĐT
13:30 Bảo vệ tiến độ luận văn thạc sĩ K19

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

100 – Phùng Hưng Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
01/10/2020
08:00 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm dạy học trực tuyến

 - Ban giám hiệu

- Đại biểu mời

- Giảng viên toàn trường

Hội trường Hiệu trưởng
14:00 Đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Trương Thị Hương Xuân

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
02/10/2020
08:00 Đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS Âu Thị Nguyệt Liên
1. 8h00 – 9h30: Hội đồng theo QĐ 535/QĐ-ĐHKT
2. 9h30 – 11h00: Hội đồng theo QĐ 534/QĐ-ĐHKT

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
08:00 Thực hiện công tác xét tuyển, lọc ảo tuyển sinh đại học 2020
(từ 08g00 ngày 02/10 đến 16g00 ngày 04/10/2020)

 * Đại học Huế:

- PGĐ Huỳnh Văn Chương;

- Trưởng Ban ĐT&CTSV;

- Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh.

* Các trường đại học thành viên:

- PGS.TS. Trần Văn Hòa;

- Cán bộ phụ trách CNTT trong công tác tuyển sinh.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch HĐTS
08:30 Lễ Khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020

- Ban coi thi của Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2;
- Các thí sinh tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020 - Cụm thi số 2. 

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng thi
14:00 Họp Hội đồng xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 tại Huế

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC