LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 27/09/2016 đến ngày 04/10/2016  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
27/09/2016
07:30 Hội nghị Đảng ủy ĐHH mở rộng tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Giám đốc ĐHH.

- PGS.TS. Trần Văn Hòa;

- PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc.

Phòng họp 1.2 số 4 Lê Lợi. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
10:45 - Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế;
- Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế

 - Đảng ủy viên Đại học Huế;
- Chánh Văn phòng Đảng ủy;
- Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế;
- Chánh Văn phòng Công đoàn Đại học Huế.

Phòng I.2 số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
13:30 Bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ các lớp Cao học Quảng Trị.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

100 Phùng Hưng Chủ tịch hội đồng
14:00 Bộ môn Toán Kinh tế - Khoa HTTTKT tổ chức Seminar về phương pháp giảng dạy Toán ứng dụng trong kinh tế.

 Cán bộ giảng viên quan tâm.

Phòng A2.2 ThS. Ngô Sỹ Hùng
15:00 Hội thảo trực tuyến với Đại học Tallaght.

- Toàn thể CBGV khoa QTKD;

- CBGV quan tâm.

Hội trường của VNPT TS. Nguyễn Đăng Hào
18:00 Khai mạc giải bóng chuyền ĐHH năm 2016 (Trường Đại học Kinh tế đăng cai).

- Đại biểu có giấy mời;

- Ban tổ chức theo QĐ;

- Các đội bóng tham dự

 

Nhà thi đấu khoa Giáo dục Thể chất PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
Thứ Tư
28/09/2016
08:00 Họp Hội đồng Thi đua - khen thưởng Đại học Huế.

 PGS.TS. Trần Văn Hòa.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
08:00 Họp giao ban khoa Kinh tế chính trị.

 Cán bộ giảng viên khoa Kinh tế chính trị.

Văn phòng khoa TS. Hà Thị Hằng
10:00 Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế.

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng I.2 số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
14:00 Lễ ra mắt Trung tâm, Viện trực thuộc Trường Đại học Kinh tế.

- Đảng ủy trường ĐHKT;

- Ban giám hiệu;

- Thường vụ Công đoàn trường;

- Trưởng, Phó các đơn vị;

- Trưởng, Phó các bộ môn;

- Tổ trưởng tổ công tác;

- Bí thư, Phó Bí thư đoàn TN;

- Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB.

 

Hội trường PGS.TS. Trần Văn Hoà
15:00 Hội thảo trực tuyến với Đại học Tallaght.

- Toàn thể CBGV khoa QTKD.

- CBGV quan tâm.

Hội trường của VNPT TS. Nguyễn Đăng Hào
15:30 Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường ĐHKT.

- Đại biểu có giấy mời;

- Đảng ủy Trường;

- Ban giám hiệu;

- Thường vụ Công đoàn trường;

- Trưởng, Phó các đon vị;

- Trưởng, Phó các bộ môn;

- Tổ trưởng tổ công tác;

- Bí thư, Phó Bí thư đoàn thanh niên;

- Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB.

Hội trường PGS.TS. Trần Văn Hoà
Thứ Năm
29/09/2016
14:00 Đánh giá luận án Tiến sĩ cấp ĐHH cho NCS Trần Tự Lực.

- Thành viên Hội đồng theo QĐ

- Đại diện Ban giám hiệu;

- Đại diện Khoa KT & PT

- PGS.TS. Bùi Dũng Thể

- Cán bộ phụ trách phòng ĐTSĐH có liên quan.

ĐHH – 04 – Lê Lợi PGS.TS. Trần Văn Hoà
18:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
Triển khai công tác quý IV/2016.
(Từ 18h00-19h00: họp BTV,
Từ 19h00-21h00: họp BCH)

  Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

Phòng I.2 số 04 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ Sáu
30/09/2016
07:30 Duyệt quyết toán quý I, quý II năm 2016 (Cả ngày).

 - PGS.TS. Trần Văn Hòa;

- Phòng KH - TC;

- Ban KH - TC  Đại học Huế.

Phòng họp Ban KH - TC
08:00 Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển Đại học Huế.

 PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo.
09:00 Họp giao ban khoa Tài chính - Ngân hàng.

 Cán bộ giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng.

Văn phòng khoa TS. Trần Thị Bích Ngọc
14:00 Họp đánh giá trường theo 14 tiêu chuẩn, năm học 2015 - 2016.

- PGS.TS. Trần Văn Hòa
- ThS. Phạm Phương Trung

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
15:00 Đánh giá luận án tiễn sĩ cấp khoa cho NCS Nguyễn Thanh Hùng.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định.

Phòng B5.3 Chủ tịch hội đồng
Thứ Bảy
01/10/2016
Chủ nhật
02/10/2016
16:00 Gặp mặt sinh viên K50 hệ Chính quy Khoa Kinh tế và Phát triển.

 - Toàn thể giảng viên khoa Kinh tế & Phát triển;

- Sinh viên K50 khoa Kinh tế & Phát triển.

Hội trường PGS.TS. Bùi Đức Tính
Thứ Hai
03/10/2016
Thứ Ba
04/10/2016

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC