LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 24/02/2020 đến ngày 02/03/2020  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Hai
24/02/2020
15:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng phòng TC-HC

- Ban giám hiệu
- Trưởng phòng TC-HC

Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
15:30 Họp Ban thường vụ Đảng ủy Trường

 Ban thường vụ Đảng ủy

Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng
Thứ Ba
25/02/2020
08:00 Họp giao ban khoa KT&PT

 CBGV khoa KT&PT

Văn phòng khoa Trưởng khoa
Thứ Tư
26/02/2020
14:00 1. Từ 14g00 - 15g30: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.
2. Từ 15g30 - 17g30: Họp Đảng ủy ĐHH.

 1.

- Tổ công tác Tỉnh ủy TTH do ĐC. Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy làm tổ trưởng làm việc với BTV về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

- Đảng ủy ĐHH: UV Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo, Chánh phó VP Đảng - ĐT

2. 

- Đảng ủy viên ĐHH

- VP Đảng - ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên liên quan

 

 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ Năm
27/02/2020
14:00 Họp Đảng ủy Trường

 Đảng ủy viên

Phòng họp Bí thư Đảng ủy
Thứ Sáu
28/02/2020
08:00 1. 08g00 - 09g30: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế;
2. 09g30 - 11g00: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

 * Trường Đại học Kinh tế:

- PGS.TS. Trịnh Văn Sơn;

- Đại diện Phòng Đào tạo;

- Nhóm soạn thảo Đề án.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp Ban Nữ công

 Ban Nữ công trường

Phòng họp Trưởng Ban Nữ công
Thứ Bảy
29/02/2020
Chủ nhật
01/03/2020
Thứ Hai
02/03/2020

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC