LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 07/05/2015 đến ngày 14/05/2015  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
07/05/2015
08:00 Hội nghị giao ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế Q2/2015. PGS.TS. Trần Văn Hòa; ThS. Nguyễn Văn Lạc; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Hội trường - 3 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế và Trưởng ban KHTC
08:00 Tiếp Cán bộ, Viên chức, người Lao động Trường theo chương trình tiếp dân Cán bộ, Viên chức, người Lao động có nhu cầu Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
15:30 Nghiệm thu hạng mục: Sân vườn và cây xanh PGS.TS. Trần Văn Hòa; PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc; ThS. Nguyễn Văn Lạc; ThS. Nguyễn Thanh Hùng; ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy; ThS. Nguyễn Văn Vượng; ĐC. Trần Hà Thành Trung; Đỗ Sĩ Lộc; Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Sáu
08/05/2015
08:00 Công bố Quyết định thanh tra thuế PGS.TS. Trịnh Văn Sơn; Trưởng, phó phòng KHTC; Kế toán thuế Phòng họp Cục thuế tỉnh TTH
09:00 Họp nhóm chuyên trách tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo Thành viên nhóm chuyên trách theo Quyết định Phòng họp TS. Hoàng Quang Thành
Thứ Bảy
09/05/2015
08:00 Hội thảo "Miền Trung - Khởi nghiệp truyền thống hay hiện đại" Đại biểu có giấy mời; Sinh viên tham dự Giảng đường I Trường ĐH Sư phạm Huế PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
08:30 Sinh viên lớp K47QT B2 Quảng Ngãi về nhận đề tài tốt nghiệp Lãnh đạo phòng ĐTĐH; Lãnh đạo Khoa và trợ lý giáo vụ khoa QTKD; Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách Hội trường Khoa QTKD
13:30 Hội thảo "Sinh viên kinh tế làm gì để không thất nghiệp" Đại biểu có giấy mời; Sinh viên tham dự Hội trường ThS. Vũ Thành Huy
Chủ nhật
10/05/2015
Thứ Hai
11/05/2015
Thứ Ba
12/05/2015
Thứ Tư
13/05/2015
Thứ Năm
14/05/2015

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC