LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 29/05/2015 đến ngày 05/06/2015  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Sáu
29/05/2015
07:30 Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế (phiên chính thức). (Cả ngày) Đại biểu có giấy mời; Toàn thể Đảng viên trường ĐHKT Hội trường PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Bảy
30/05/2015
07:00 Bảo vệ khóa luận cuối khóa cho sinh viên khóa 45 ngành Kế toán Thành viên hội đồng theo quyết định Giảng đường A, B Chủ tịch hội đồng
Chủ nhật
31/05/2015
07:00 Bảo vệ khóa luận cuối khóa cho sinh viên khóa 45 ngành Kế toán Thành viên hội đồng theo quyết định Giảng đường A Chủ tịch hội đồng
18:00 Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 Đại biểu có giấy mời; Các cháu con của CBVCLĐ trường; Ủy viên BCH Công đoàn trường, Ban Nữ công, Ban Đời sống, Ban phong trào; Đoàn thanh niên; Hội trường Chủ tịch công đoàn
Thứ Hai
01/06/2015
07:00 Bảo vệ khóa luận cuối khóa cho sinh viên khóa 45 ngành Kế toán Thành viên hội đồng theo quyết định Giảng đường A Chủ tịch hội đồng
Thứ Ba
02/06/2015
07:00 Bảo vệ khóa luận cuối khóa cho sinh viên khóa 45 ngành Tài chính - Ngân hàng Thành viên hội đồng theo quyết định Giảng đường B Chủ tịch hội đồng
07:00 Bảo vệ khóa luận cuối khóa cho sinh viên khóa 45 ngành Kinh tế chính trị Thành viên hội đồng theo quyết định Giảng đường A Chủ tịch hội đồng
Thứ Tư
03/06/2015
07:00 Bảo vệ khóa luận cuối khóa cho sinh viên khóa 45 ngành Kinh tế Thành viên hội đồng theo quyết định Theo thông báo Chủ tịch hội đồng
Thứ Năm
04/06/2015
07:00 Bảo vệ khóa luận cuối khóa cho sinh viên khóa 45 chuyên ngành Thống kê kinh doanh Thành viên hội đồng theo quyết định Giảng đường B Chủ tịch hội đồng
Thứ Sáu
05/06/2015

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC