LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 25/01/2017 đến ngày 01/02/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Tư
25/01/2017
Thứ Năm
26/01/2017
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 26/01/2017 đến 01/02/2017)

 *

* *
Thứ Sáu
27/01/2017
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 26/01/2017 đến 01/02/2017)

 *

* *
Thứ Bảy
28/01/2017
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 26/01/2017 đến 01/02/2017)

 *

* *
Chủ nhật
29/01/2017
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 26/01/2017 đến 01/02/2017)

 *

* *
Thứ Hai
30/01/2017
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 26/01/2017 đến 01/02/2017)

 *

* *
Thứ Ba
31/01/2017
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 26/01/2017 đến 01/02/2017)

 *

* *
Thứ Tư
01/02/2017
07:00 Nghỉ Tết Nguyên Đán (từ ngày 26/01/2017 đến 01/02/2017)

 *

* *

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC