LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 10/12/2016 đến ngày 17/12/2016  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Bảy
10/12/2016
10:00 Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất nội dung kết luận với các trường đại học được kiểm tra. (Đại học Kinh tế: 10h đến 10h30).

- Hiệu trưởng (Nếu vắng Phó Hiệu trưởng phụ trách dự họp thay);

- Trưởng các phòng: TCHC, KHTC, KHCN-HTQT;

- Giám đốc TT. Thông tin - Thư viện;

- Thanh tra, pháp chế thi đua của trường.

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
13:30 Đại hội Liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh.

- Đại biểu có giấy mời;

- Đoàn viên khoa QTKD được triệu tập;

 

Hội trường Bí thư Liên chi đoàn khoa QTKD
14:00 Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với lãnh đạo Đại học Huế thông báo kết luận kiểm tra.

- Hiệu trưởng (Nếu vắng Phó Hiệu trưởng phụ trách dự họp thay);

- Trưởng các phòng: TCHC, KHTC, KHCN-HTQT;

- Giám đốc TT. Thông tin - Thư viện;

- Thanh tra, pháp chế thi đua của trường.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo
15:00 Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao - chuyên ngành THKT, khoa HTTTKT.

 - Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao - chuyên ngành THKT;

- Tiểu ban chương trình đào tạo chất lượng cao - chuyên ngành THKT.

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
11/12/2016
Thứ Hai
12/12/2016
08:00 Hội ý BGH và Trưởng phòng TCHC.

-  Ban giám hiệu;
- Trưởng phòng TCHC

Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
09:00 Họp giao ban khoa Tài chính - Ngân hàng

 CBGV khoa Tài chính - Ngân hàng.

Văn phòng khoa TS. Phan Khoa Cương
14:00 Hội nghị liên tịch Ban Giám đốc - Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế mở rộng.

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
- ThS. Bùi Văn Chiêm

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Huế
14:00 Gặp mặt giảng viên Viện công nghệ Tallaght với phụ huynh và sinh viên lớp K50 Tallaght.

- TS. Trương Tấn Quân;

- Đại biểu có giấy mời;

- Giảng viên Viện công nghệ Tallaght;

- Phụ huynh và sinh viên K50 Tallaght;

- CBGV khoa QTKD.

Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
Thứ Ba
13/12/2016
07:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng của ĐHH lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Giám đốc ĐHH nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Thành phần theo danh sách.

Giảng đường I, trường Đại học Sư phạm (32 Lê Lợi) Giám đốc Đại học Huế.
14:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHH lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Giám đốc ĐHH nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Thành phần theo danh sách.

Giảng đường I, trường Đại học Sư phạm (32 Lê Lợi) Giám đốc Đại học Huế.
16:30 Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế.

* Tổ công tác Bộ GD&ĐT.
* Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy TTH.
* Đại học Huế:
- Đảng ủy viên ĐHH;
- Chánh, Phó Văn phòng Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2 số 4 Lê Lợi. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
Thứ Tư
14/12/2016
07:30 Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH cấp trường của sinh viên năm 2016.

- Thành phần theo Quyết định.

- Chủ nhiệm các đề tài sinh viên.

 

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
08:00 Hội thảo Khung trình độ quốc gia (cả ngày)

 Thành phần theo công văn triệu tập.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi PGĐ Lê Văn Anh
13:30 Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH cấp trường của giáo viên năm 2016.

- Thành phần theo Quyết định.

- Chủ nhiệm các đề tài.

 

Phòng họp TS. Trương Tấn Quân
Thứ Năm
15/12/2016
08:00 Họp bàn về công tác xuất bản giáo trình.

-  PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
-  Trưởng các  phòng: ĐTĐH, ĐTSĐH.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi PGĐ Lê Văn Anh
14:00 Họp Hội đồng đào tạo liên thông, chuyển điểm bằng 2

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
15:00 Họp Hội đồng Khoa học đào tạo Trường, thông qua chương trình đào tạo chất lượng cao.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
16/12/2016
07:30 Đánh giá Luận văn thạc sĩ K15 đợt 3. (Cả ngày)

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

100 – Phùng Hưng Chủ tịch các Hội đồng
08:00 Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về ''Các mô hình quản trị đại học tại Việt Nam và khu vực''.
(cả ngày)

- Ban Giám hiệu;
- Đại diện lãnh đạo các phòng.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế.
Thứ Bảy
17/12/2016
08:00 Đón tiếp sinh viên K50 B2 và liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy nhập học.(Cả ngày)

 Thành phần theo Quyết định

Hội trường PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC