LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 02/08/2015 đến ngày 09/08/2015  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
02/08/2015
09:00 Đón tiếp Đoàn sinh viên tình nguyện Đại học quốc gia Chonbuk Hàn Quốc. TS. Trương Tấn Quân; TS. Phan Thanh Hoàn; Bí thư đoàn thanh niên; Đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Kinh tế. Hội trường ThS. Vũ Thành Huy
Thứ Hai
03/08/2015
08:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. Ban giám hiệu; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
08:00 Khoa Kế toán - Kiểm toán gặp mặt sinh viên trước khi đi thực tập nghề nghiệp (đợt 1). BCN khoa Kế toán - Kiểm toán; Giáo viên hướng dẫn; Sinh viên theo quyết định Hội trường BCN khoa Kế toán - Kiểm toán
09:00 Họp hội đồng xét phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2015. Thành viên hội đồng theo quyết định. Phòng Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Ba
04/08/2015
Thứ Tư
05/08/2015
Thứ Năm
06/08/2015
08:00 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động trường theo chương trình tiếp dân. Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
10:00 Họp hội đồng xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp các lớp K46 LTTC Quảng Bình, Kon Tum, K47 LTCĐ Quảng Trị. Thành viên hội đồng theo quyết định. Phòng họp Chủ tịch hội đồng
Thứ Sáu
07/08/2015
Thứ Bảy
08/08/2015
06:00 Đoàn coi thi Tốt nghiệp các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum xuất phát. Thành phần theo quyết định. Xuất phát tại 99 Hồ Đắc Di Trưởng đoàn
Chủ nhật
09/08/2015

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC