LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 17/08/2017 đến ngày 24/08/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
17/08/2017
08:30 Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018:
- 08h30: Đón đại biểu tại 2 địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm và 99 Hồ Đắc Di
- 14h00: Hội nghị bắt đầu tại Lăng Cô

- Đại biểu mời;

- Thành phần theo danh sách triệu tập

Lăng Cô PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Sáu
18/08/2017
08:00 Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 (cả ngày).

- Đại biểu mời;

- Thành phần theo danh sách triệu tập

Lăng Cô PGS.TS. Trần Văn Hòa
14:00 Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên đối với thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2017.

- Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên; 

- Các cán bộ kiểm tra hồ sơ

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Trưởng Ban Công tác HSSV
15:00 Nhập học cho học viên cao học K18 đợt 3.

- Chuyên viên phòng ĐTSĐH;

- Chuyên viên phòng KH - TC

100 Phùng Hưng Phòng ĐTSĐH
Thứ Bảy
19/08/2017
Chủ nhật
20/08/2017
Thứ Hai
21/08/2017
08:00 Họp chuẩn bị đón tiếp sinh viên Khóa 51.

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các Khoa;

- Lãnh đạo các phòng: KH - TC, TC - HC, CSVC, CTSV, ĐTĐH, Trung tâm TT - TV;

- Đoàn TN;

- Hội SV

 

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
14:00 Tập huấn công tác đón tiếp sinh viên K51.

 Thành phần theo Quyết định

Hội trường PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
Thứ Ba
22/08/2017
Thứ Tư
23/08/2017
Thứ Năm
24/08/2017

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC