LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 05/03/2015 đến ngày 12/03/2015  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Năm
05/03/2015
08:00 Tiếp cán bộ viên chức và người lao động Trường ĐHKT theo chương trình tiếp dân Cán bộ viên chức và người lao động có nhu cầu Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
08:00 Họp bàn tư vấn tuyển sinh năm 2015 Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng ĐTĐH, CTSV, KH-TC; Trưởng các khoa trực thuộc Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
14:00 Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015 Đại biểu theo thông báo: Nữ CBVC là PGS, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các đ/c được công nhận danh hiệu "GVT-ĐVN" cấp CĐ ĐHH; Đại biểu có giấy mời Hội trường 3 Lê Lợi Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ Sáu
06/03/2015
Thứ Bảy
07/03/2015
Chủ nhật
08/03/2015
Thứ Hai
09/03/2015
Thứ Ba
10/03/2015
Thứ Tư
11/03/2015
Thứ Năm
12/03/2015

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC