LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 14/02/2016 đến ngày 21/02/2016  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Chủ nhật
14/02/2016
Thứ Hai
15/02/2016
08:00 Gặp mặt đầu năm.

 Toàn thể cán bộ, viên chức Trường.

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
Thứ Ba
16/02/2016
00:00 Họp giao ban Khoa Tài chính - Ngân hàng.

 Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng.

Văn phòng Khoa Tài chính - Ngân hàng TS. Phan Khoa Cương
Thứ Tư
17/02/2016
09:00 Họp giao ban Khoa Kế toán - Kiểm toán.

 Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán.

Văn phòng Khoa Kế toán - Kiểm toán PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
Thứ Năm
18/02/2016
Thứ Sáu
19/02/2016
Thứ Bảy
20/02/2016
Chủ nhật
21/02/2016

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC