LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 23/12/2014 đến ngày 30/12/2014  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Ba
23/12/2014
14:00 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, nhiệm kỳ 2014-2019 Ban Giám hiệu; Bí thư các chi bộ CBGV; Trưởng, phó các đơn vị; Trưởng Bộ môn; Tổ trưởng Tổ công tác; BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Hội sinh viên Trường Phòng C1.2 (Trường Bia) PGS. TS. Trần Văn Hòa
15:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Kế toán trưởng Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2014 - 2019 Xem danh sách thành phần tham dự Hội nghị trên Website: tochuchanhchinh.hce.edu.vn Phòng C1.2 (Nhà C - Trường Bia) PGS. TS Trần Văn Hòa
16:00 Họp Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Đảng ủy viên Đảng ủy Trường ĐHKT Phòng họp (Nhà C - Trường Bia) Bí thư Đảng ủy Trường
Thứ Tư
24/12/2014
08:00 Tổng kết tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế năm 2014 Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo phòng ĐTSĐH và chuyên viên phụ trách tuyển sinh SĐH Hội trường - 3 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
14:00 Hội nghị Giao ban Khoa học và Công nghệ Quý IV năm 2014 Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT; cán bộ theo dõi công tác QLKH Phòng họp - 3 Lê Lợi P. Giám đốc Nguyễn Quang Linh
14:00 Giao ban công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV Phòng họp (tầng 2) Trường Đại học Sư phạm (34 Lê Lợi, TP.Huế) P. Giám đốc Trương Quý Tùng
Thứ Năm
25/12/2014
08:00 Tiếp cán bộ viên chức và lao động theo chương trình tiếp công dân Cán bộ viên chức và lao động Đại học Huế có nhu cầu Phòng tiếp khách 3 Lê Lợi P. Giám đốc Lê Văn Anh
14:00 Lễ trao học bổng “Nguyễn Trường Tộ” cho sinh viên Đại học Huế Đại diện Ban Giám hiệu; Sinh viên được nhận học bổng (Theo Công văn số 1165/ĐHH-CTHSSV ngày 15 /12/2014 của Giám đốc Đại học Huế) Hội trường - 3 Lê Lợi Phó Giám đốc Trương Quý Tùng
14:00 Báo cáo tiến độ học tập và nghiên cứu luận án của nghiên cứu sinh các khóa 4, 5, 6, 7 Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo phòng ĐTSĐH; Nghiên cứu sinh các khóa Phòng P1.1 - Giảng đường 100 Phùng Hưng Đại diện Ban Giám hiệu
Thứ Sáu
26/12/2014
14:00 Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá nghiệm thu đề tài thuộc Chương trình KH&CN; cấp Bộ mã số CTB-2012-09-08 "Lựa chọn giải pháp kinh tế-kỹ thuật để phát triển cây cao su đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn mới vùng gò đồi Bắc Trung Bộ" do PGS.TS. Bùi Dũng Thể, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế làm chủ nhiệm Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, Khoa Kinh tế-Phát triển, Trường ĐHKT; Chủ nhiệm và thành viên đề tài; Cán bộ và sinh viên quan tâm Phòng họp 3 Lê Lợi P. Giám đốc Nguyễn Quang Linh - Chủ tịch Hội đồng
14:00 Nhập học cho Nghiên cứu sinh khóa 8 Đại diện Ban Giám hiệu; Đại diện lãnh đạo phòng ĐTSĐH; Nghiên cứu sinh khóa 8 Phòng P1.1 - Giảng đường 100 Phùng Hưng Đại diện Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
27/12/2014
07:00 Làm việc bù ngày nghỉ Tết Dương lịch Toàn thể Cán bộ viên chức và người lao động # #
Chủ nhật
28/12/2014
Thứ Hai
29/12/2014
Thứ Ba
30/12/2014

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC