LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Từ ngày đến ngày    

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch công tác tuần từ ngày 23/10/2017 đến ngày 30/10/2017  như sau:

 

Thời gian  Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Ngày Giờ
Thứ Hai
23/10/2017
08:00 Hội ý Ban Giám đốc, Thường trực Đảng uỷ

 - Ban giám đốc;

- Thường trực Đảng ủy;
- Chánh Văn phòng ĐHH,

- Trưởng Ban TCCB, Chánh Văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi. Giám đốc Đại học Huế
14:00 Hội ý Ban giám hiệu và Trưởng phòng TC - HC

- Ban giám hiệu
- Trưởng phòng TC - HC

Phòng hiệu trưởng Hiệu trưởng
17:30 Tập huấn phương pháp NCKH cho sinh viên K48 khoa QTKD

 Giáo viên, sinh viên khoa QTKD

Hội trường PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
Thứ Ba
24/10/2017
08:00 Đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS Lê Thị Ngọc Anh

 Thành phần theo Quyết định 741:

- PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

- PGS.TS. Bùi Thị Tám

- PGS.TS. Trần Văn Hòa

Phòng họp PGS.TS. Nguyễn Văn Phát
09:00 Đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS Hoàng La Phương Hiền

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định 739:

- PGS.TS. Trần Văn Hòa

- TS. Phan Thanh Hoàn

- TS. Trương Tấn Quân

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
09:00 Đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS Lê Thị Ngọc Anh

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định 742:

- PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

- PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

- PGS.TS. Bùi Thị Tám

Hội trường PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
10:00 Đánh giá chuyên đề tiến sĩ cho NCS Lê Thị Ngọc Anh

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định 740:

- PGS.TS. Trần Văn Hòa

- PGS.TS. Bùi Thị Tám

- PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

Phòng họp PGS.TS. Trần Văn Hòa
10:00 Đánh giá tiểu luận tổng quan cho NCS Nguyễn Thị Kim Ánh

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định 738:

- PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

- TS. Hoàng Trọng Hùng

- PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

- PGS.TS. Bùi Dũng Thể

- TS. Hoàng Quang Thành

Hội trường PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
14:00 Tập huấn sử dụng Elearning

 Giảng viên Khoa KTPT

Phòng A5.2 Trung tâm TT-TV
Thứ Tư
25/10/2017
09:00 Họp Hội đồng xét điểm rèn luyện năm học 2016 - 2017 và chuẩn bị đối thoại sinh viên, gặp phụ huynh sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập.

 Thành phần theo Quyết định.

Phòng họp PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
14:00 Tập huấn sử dụng Elearning

 Giảng viên Khoa Hệ thống TTKT

Phòng B5.5 Trung tâm TT- TV
15:00 Họp Đảng ủy Trường.

 Đảng ủy viên

Phòng họp Bí thư Đảng ủy
16:00 Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2014 - 2019.
(Phó trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán; Phó trưởng phòng CTSV)

 - Ban giám hiệu

- Trưởng, Phó trưởng các đơn vị

- Toàn thể CBVC, NLĐ Khoa Kế toán - Kiểm toán và phòng CTSV

Hội trường Hiệu trưởng
Thứ Năm
26/10/2017
07:30 Bảo vệ luận văn thạc sĩ khóa 2015 - 2017. (cả ngày)

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định

100 Phùng Hưng Chủ tịch các Hội đồng
08:00 Seminar “ Nâng cao năng lực – Cạnh tranh ngành dệt may Thừa Thiên”; Trình bày: ThS. Võ Phan Nhật Phương

 Toàn thể CBGV Khoa QTKD

Văn phòng khoa PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
14:00 Họp xem xét bổ nhiệm cán bộ quản lý, tự chủ đại học và xây dựng Đại học nghiên cứu.
1. 14g00 - 15g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy;
2. 15g00 - 16g30: Họp Đảng ủy.

 1. Ban Thường vụ Đảng ủy;
2. Đảng ủy viên, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ Sáu
27/10/2017
07:30 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học

- TS. Trương Tấn Quân

- Đại diện lãnh đạo phòng KHCN - HTQT và chuyên viên phụ trách hoạt động NCKH của sinh viên

- Đại diện lãnh đạo phòng CTSV, Bí thư Doàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Các nhóm SV có đề tài đạt giải SV NCKH năm 2017 của ĐHH

- 05 SV tiêu biểu về NCKH của các trường

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi Giám đốc Đại học Huế
Thứ Bảy
28/10/2017
14:00 Hội nghị tổng kết năm học 2016 -2017

 - Ban giám hiệu, Đại biểu mời, Lãnh đạo các đơn vị, Cố vấn học tập, Trợ lý giáo vụ, trợ lý sinh viên.

- Cán bộ phòng ĐTĐH, CTSV.

- Sinh viên các khoa (có mặt lúc 13h30)

Nhà văn hóa Tp Huế, 65 Trần Hưng Đạo Hiệu trưởng
Chủ nhật
29/10/2017
Thứ Hai
30/10/2017

 

Thông báo này thay cho giấy mời

TL.HIỆU TRƯỞNG      
TRƯỞNG PHÒNG TC - HC